Chúng tôi là ai

Chúng tôi là những người chia sẻ khách quan các thông tin liên quan đến cá cảnh, thủy sinh, website chính thức: https://aspidoras.com

Comments

Các bạn hoàn toàn có thể comment trên các bài viết, comment sẽ hiển thị sau khi chúng tôi kiểm duyệt. Website sẽ thu thập các thông tin: nội dung comment, IP người dùng và trình duyệt để phục vụ cho hệ thống chống spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar – một ứng dụng cảu bên thứ 3 cho phép tự động hiển thị avatar dựa vào email đã đăng ký với Gravatar. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, Avatar của bạn sẽ hiển thị công khai trong bình luận.

Mã thống kế

Website của chúng tôi có gắn mã thống kê từ google (Google Analytics) nhằm phục vụ cho quá trình phân tích hành vi người dùng (click, thời gian xem trang, luồng xem trang,…)

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời gian giới hạn, mọi dữ liệu được lưu trữ sẽ tồn tại theo website

Cam kết bảo mật dữ liệu

Tất cả các thông tin cá nhân của người dùng đều được bảo mật tuyệt đối và hoàn toàn không chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào